גיליון ספטמבר 2022 - מגזין באופן טבעי

Wind of change - Scorpiones

I follow the Moskva

Down to Gorky Park

Listening to the wind of change

An August summer night

Soldiers passing by

Listening to the winds of change


The world is closing in

Did you ever think

That we could be so close, like brothers

The future's in the air

I can feel it everywhere

Blowing with the winds of change
Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the winds of change


Walking down the street

Distant memories

Are buried in the past forever


I follow the Moskva

Down to Gorky Park

Listening to the wind of change


Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow share their dreams

With you and me


Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the winds of change
The wind of change blows straight

Into the face of time

Like a stormwind that will ring

The freedom bell for peace of mind

Let your balalaika sing

What my guitar wants to say


Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow share their dreams

With you and me


Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the winds of change


* 

פתח דבר


אני כל כך אוהבת "מיקריות" ולאחרונה שמעתי משפט שאהבתי לא פחות והמשפט אומר כך: "מה שיש בכם הכי הרבה, היקום יחזיר לכם הכי הרבה" – אז אני אוהבת מיקריות בכלל ושינויים בפרט, כך שהחיים מפגישים אותי עם עשרות אירועי "מיקריות" ולא פחות הזדמנויות לשינוי..


כך למשל, ממש בימים אלו, אנחנו עומדים הן בפתחה של שנה חדשה ושוב לפני בחירות וכהרגלי בפתח דבר של לפני חגי ישראל וראש השנה בפרט, חשוב לי לזמן הזדמנויות, סוג של "מיקריות" בחיים של כולנו, לעולם אין לדעת מתי נפגשו "מיקריות" חביבה בדרך – או כמו שאמי ע"ה נהגה לאמר, אין לדעת מתי תפגשי עז מזהב (בתרגום ישיר מיידיש ומאביה – סבי)..


המיקריות שפוגשת אותנו קצת לפני תחילת השנה החדשה היא התרגשות הבחירות, וככזו, תהיתי ביני לבין עצמי מה עלה בגורלו של המושג "בחירות" בישראל שבשנים האחרונות מצביעה ברגליה אגב בחירות חוזרות ונישנות –

תגידו, אתם חושבים שיש משמעות בין המקום בו נקעה נפשו של העם מריצה לבחירות לבין הבחירות האישיות שאנחנו בוחרים לבחור או לחילופין בוחרים לברוח?

הרי בסופו של יום ברור לכולנו שזה קולו של העם שמניח בידי מנהיג זה או אחר את יהבו, איך אם כן תסבירו את צלילת אחוזי הבחירה?


העולם, כמו גם הבחירות הפוליטיות ואלו האישיות מהווים מיקרוקוסמוס ויש לנו הזדמנות להפנות זרקור למתרחש אל מול עיננו וללמוד דבר או שניים על עצמינו, על הסביבה הקרובה שלנו, להרים עיניים למעגלים נרחבים יותר עד העולם כולו –

תראו איך סידרו לנו בן-יהודה וחבריו תובנות מהקישקעס בין הבחירות שאנחנו לוקחים לבין הפעמים שאנחנו בוחרים שלא לבחור – או במילים אחרות, בורחים מבחירה... בורחים מנטילת אחריות, הייתכן שבן-יהודה וחבריו היו חכמים יותר ממה שאנחנו יודעים או מבינים והניחו את הבחירה והבריחה בניגוד האחד לשנייה באותן אותיות? – מה חלף במוחם הקודח?

ואנחנו? – האם אנחנו מתבוננים לעצמינו בלבן של העיניים במקומות בהם אנחנו בוחרים או בורחים?


למה כל כך קשה לנו עם שינויים? – (טוב, לא לכולנו אבל בהחלט לרוב)


רוב ה-"בחירות" שלנו נעשות במצב "אוטומט", כלומר אין שם בדיוק בחירה, לא היתה שם עצירה למחשבה ולקיחת דברים בחשבון, מחשבה מה יועיל בחירה זו או אחרת, אלא פעולה לי ההרגל – האוטומט, אינו בחירה !, לעומתו עצירה למחשבה מעמיקה במה כדאי לבחור, היא היא הבחירה האמיתית


בכל פעם שהקיץ נאסף אל תחילתו של סתיו, מתחילה בריזה לפזר את החום והלחות שהנכיחו את הקיץ ומפנה מקום להתבוננות שונה, אחרת, פנימה -

היש פלא שעונות מעבר הן התקופה הבוערת למעבר דירות? – כן, מניחה שתאמרו לי שזה "מיקריות" כי זו העונה בה יש חופשים המאפשרים מעבר ואני שוב אציע לאסוף הזדמנות ולראות שלפחות פעמיים בשנה, ניצבת בפנינו ההזדמנות להתבונן לעצמינו פנימה ולראות היכן נתקענו, מה נדרש לנו לשנות ולאוורר מחשבות, התנהלות, רגשות, מקומות – איפה כדאי לנו להניף על דגל את אלוהי כל ההזדמנויות ולאפשר לעצמינו לצמוח הלאה – רגע, זה חלק מהמהות שלנו כאן על פני האדמה – לא?


מה יהיה השינוי שישדרג את החיים שלכם עם עצמכם בפנים או סביבכם?

ספטמבר, שנה חדשה, wind of change...

שנה טובה ומבורכת בבחירות (מכל סוג) חדשות וטובות,

בבריאות איתנה, בשורות טובות ורוב נחת

שלכם כתמיד,


תמר. ת פ י ל ה / לאה גולדברגלמדני אלוהי ברך והתפלל

על סוד עלה קמל

על נגה פרי בשל

על החירות הזאת

לראות, לחוש, לנשום

לדעת, לייחל, להיכשל


למד את שפתותי ברכה ושיר הלל

בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל

לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום

לבל יהיה עלי יומי הרגל.*